MUZIEKTHERAPIE BIJ DE RUYSDAEL CLINICS

In onze kliniek werken we met een muziektherapie gebaseerd op het Heidelberg-model. Deze therapie bestaat uit een combinatie van technieken die zowel het psychologische deel van de tinnitus aanpakt als ook het onderliggende neurofysiologische deel. De therapie bestaat uit resonans-training, neuro-auditieve cortextraining en het opnieuw conditioneren van de tinnitus. Overactieve zenuwcellen wordt opnieuw geleerd om de geluiden van buiten bewust waar te nemen en minder aandacht te geven aan geluiden die veroorzaakt worden in de hersenen. Het is een individuele therapie omdat niet iedereen dezelfde soort tinnitus heeft.

 

NEGEN THERAPIESESSIES IN VIJF DAGEN

De behandeling bestaat uit negen individuele therapiesessies van 50 minuten verspreid over vijf dagen (liefst dicht op elkaar), gegeven door de muziektherapeute.
Om resultaat te kunnen boeken met de therapie, is het een voorwaarde dat de tinnitus meetbaar is. De tinnitus wordt elke sessie opnieuw gemeten, omdat naar aanleiding van de gemeten frequentie wordt gewerkt. De frequentie kan gedurende de therapieperiode gaan variëren.
Daarnaast is een belangrijk onderdeel van de therapie het leren ontspannen en het bespreekbaar maken van de problemen die de tinnitus met zich meebrengt. Doel van de muziektherapie is om de tinnitus dragelijk te maken.

 

KOM IK IN AANMERKING VOOR MUZIEKTHERAPIE?

Als u muziektherapie wil gebruiken om uw tinnitus probleem te verkleinen, kunt u bij de Ruysdael Clinics terecht voor het maken van een afspraak. Omdat niet ieder type tinnitus geschikt is voor de muziektherapie, moet eerst wordt vastgesteld of u in aanmerking komt voor deze behandeling. Voorafgaand aan de echte muziektherapie zullen er daarom twee onderzoeken plaatsvinden.

  • Allereerst heeft u een intake bij een van onze KNO-artsen. De KNO-arts zal vaststellen of er medische redenen zijn om af te zien van de muziektherapie. Deze intake duurt ongeveer een half uur. Indien u een verwijzing heeft van uw huisarts wordt de intake volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.
  • Vervolgens volgt er een onderzoek bij onze akoepedist. De akoepedist zal eerst een korte screening doen. Dan zal meteen definitief blijken of u in aanmerking komt voor de muziektherapie. Deze screening is gratis.
  • Indien u in aanmerking komt voor de muziektherapie zal de akoepedist meteen na de korte screening een uitgebreide gehoortest afnemen en uw tinnitus opmeten. Ook zijn er een aantal vragenlijsten die door u ingevuld moeten worden. Dit deel van het onderzoek duurt ongeveer een uur. De kosten bedragen €150,-. Dit onderzoek wordt niet vergoed door de zorgverzekering omdat het hier om een nieuwe behandeling gaat.

Na het KNO-onderzoek en het akoepedisch onderzoek kan er een afspraak gemaakt worden bij de muziektherapeute. De muziektherapie behandeling bestaat uit negen individuele therapiesessies van 50 minuten, verspreid over vijf dagen. Voor het beste resultaat liggen deze vijf dagen dicht op elkaar.

Muziektherapie is zeer intensief en kost veel tijd en energie van u. Bij het plannen van de therapie is dit iets om rekening mee te houden.
De muziektherapie-sessies kosten in totaal €750,-. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekering omdat het een nieuwe behandeling betreft.

 

ANDERE VORMEN VAN THERAPIE

De Ruysdael Clinics werkt op het gebied van tinnitus samen met Beter Horen. Beter Horen biedt ook een therapie aan tegen tinnitus, de Akoestische CR® Neuromodulatie Therapie. Afhankelijk van de uitkomsten van de intake bij de KNO-arts en/of het akoepedisch onderzoek kunt u hiervoor in aanmerking komen. Meer informatie over deze therapie vindt u hier.

De Ruysdael Clinics biedt ook cognitivieve gedragstherapie aan tegen tinnitus in samenwerking met PEP psychologen. Indien tijdens de intake bij de KNO-arts of het akoepedisch onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie voor u een betere behandeling zou zijn dan muziektherapie, kunt u via de Ruysdael Clincs verwezen worden.


Stel hier uw vraag
Maak een afspraak