LAST VAN OORSUIZEN?

Oorsuizen, ook vaak tinnitus genoemd, komt bij veel mensen voor. Geschat wordt dat in Nederland ongeveer twee miljoen mensen hier last van hebben. Tien procent daarvan, zo’n tweehonderdduizend mensen, heeft dusdanig veel last van tinnitus, dat het de dagelijkse bezigheden verstoort. Medische behandelingen van tinnitus zijn beperkt. Ruysdael Clinics biedt nu echter muziektherapie aan. Een […]

WAT IS TINNITUS?

Tinnitus is een verzamelnaam voor geluiden die iemand hoort, maar die een ander niet kan waarnemen. Veel mensen hebben die sensatie wel eens kortstondig na een concert of een feestje, maar we spreken van tinnitus als deze geluiden aanhouden. Er zijn allerlei soorten geluiden denkbaar, zoals suizen, ruisen, fluiten, piepen, brommen, rinkelen en nog veel […]

MUZIEKTHERAPIE BIJ DE RUYSDAEL CLINICS

In onze kliniek werken we met een muziektherapie gebaseerd op het Heidelberg-model. Deze therapie bestaat uit een combinatie van technieken die zowel het psychologische deel van de tinnitus aanpakt als ook het onderliggende neurofysiologische deel. De therapie bestaat uit resonans-training, neuro-auditieve cortextraining en het opnieuw conditioneren van de tinnitus. Overactieve zenuwcellen wordt opnieuw geleerd om […]