LAST VAN OORSUIZEN?

Oorsuizen, ook vaak tinnitus genoemd, komt bij veel mensen voor. Geschat wordt dat in Nederland ongeveer twee miljoen mensen hier last van hebben. Tien procent daarvan, zo’n tweehonderdduizend mensen, heeft dusdanig veel last van tinnitus, dat het de dagelijkse bezigheden verstoort. Medische behandelingen om van tinnitus af te komen zijn beperkt. Maar er zijn wel […]

WAT IS TINNITUS?

Tinnitus is een verzamelnaam voor geluiden die iemand hoort, maar die een ander niet kan waarnemen. Veel mensen hebben die sensatie wel eens kortstondig na een concert of een feestje, maar we spreken van tinnitus als deze geluiden aanhouden. Er zijn allerlei soorten geluiden denkbaar, zoals suizen, ruisen, kraken, fluiten, piepen, brommen, rinkelen en nog […]

BEHANDELING VAN TINNITUS

Als er geen medisch behandelbare oorzaak gevonden wordt voor de tinnitus, zijn er alleen therapieën en hulpmiddelen mogelijk die er op gericht zijn de tinnitus te verminderen of dragelijker te maken. Bij de Ruysdael Clinics kunnen we u helpen te bepalen of u in aanmerking komt voor een hulpmiddel of therapie en zo ja, welke […]

WAT KAN IK VERWACHTEN ALS IK EEN AFSPRAAK MAAK?

Als u een afspraak maakt bij de Ruysdael Clinics voor uw tinnitus klachten, krijgt u een intake bij een van onze KNO-artsen. Deze intake is er op gericht om te bepalen wat de oorzaak is van de tinnitusklachten. De KNO-arts brengt uw klachten in kaart door middel van een uitgebreid gesprek, speciale vragenlijsten, een microscopie […]

MUZIEKTHERAPIE

Muziektherapie bij de Ruysdael Clinics is een vorm van geluidstherapie. Deze therapie is erop gericht de hersenen als het ware te ‘resetten’ en de tinnitus dragelijker te maken. In Duitsland heeft men al ervaring met muziektherapie en behaalt men goede resultaten. Zo’n tachtig procent van de patiënten geeft aan baat te hebben bij muziektherapie. Bij […]