WAT IS TINNITUS?

Tinnitus is een verzamelnaam voor geluiden die iemand hoort, maar die een ander niet kan waarnemen. Veel mensen hebben die sensatie wel eens kortstondig na een concert of een feestje, maar we spreken van tinnitus als deze geluiden aanhouden. Er zijn allerlei soorten geluiden denkbaar, zoals suizen, ruisen, fluiten, piepen, brommen, rinkelen en nog veel meer. Deze geluiden kunnen hoog of laag zijn en hard of zacht. Tinnitus kan zo ernstig aanwezig zijn dat het dagelijkse leven word verstoord. Men komt niet meer toe aan werken, slapen of een normaal sociaal of gezinsleven.

 

WAT IS DE OORZAAK VAN TINNITUS?

De oorzaak is niet altijd precies te achterhalen. Meestal hangt het samen met gehoorverlies. Mogelijke oorzaken zijn: blootstelling aan te harde geluiden, afwijking van het gehoororgaan, oorontsteking, bijwerking van bepaalde medicijnen, verwonding aan oor of hoofd (trauma) of stress.
Er zijn sterke aanwijzingen dat het probleem van de tinnitus niet in de oren zit, maar in de hersenen, de zogenaamde auditieve cortex. Dit is het gebied in de hersenen dat verantwoordelijk is voor het horen van geluiden. Als dit gebied verkeerd wordt aangestuurd, ontstaat er tinnitus.

 

BEHANDELING VAN TINNITUS

De medische behandelingen van tinnitus zijn nog heel erg beperkt, helaas. Er bestaat geen wondermiddel dat u er zó van af kan helpen. In Nederland is er tot op heden weinig behandeling voor mensen met tinnitus beschikbaar.
In de Amerikaanse Medische Richtlijnen voor oorsuizen en tinnitus staat beschreven voor welke behandelingen tegen tinnitus er inmiddels wetenschappelijk bewijs is. Dit zijn cognitieve gedragstherapie en geluidstherapie. De Ruysdael Clinics biedt een vorm van geluidstherapie aan, de muziektherapie.

 

GOEDE RESULTATEN IN DUITSLAND

Muziektherapie bij de Ruysdael Clinics is erop gericht de hersenen als het ware te ‘resetten’.
In Duitsland heeft men al ervaring met muziektherapie en behaalt men goede resultaten. Zo’n tachtig procent van de patiënten geeft aan baat te hebben bij muziektherapie. Bij vijftien procent van de behandelden verdwijnen de klachten zelfs volledig.

Het wetenschappelijk bewijs voor de werking van geluidstherapie, zoals muziektherapie, is nog niet heel uitgebreid. De resultaten van de muziektherapie in de Ruysdael Clinics zullen daarom worden gebruikt om meer onderzoek te doen naar de effecten ervan op tinnitus.


Stel hier uw vraag
Maak een afspraak