Ons team

De medisch specialisten, logopedisten en overige medewerkers bij de Ruysdael Clinics zijn bij uitstek experts in hun vakgebied. Ze zorgen ervoor dat de kwaliteit van de behandelingen hoog is en dat u alle benodigde aandacht en zorg krijgt. Ze volgen regelmatig bijscholing en trainingen om de laatste kennis in hun vakgebied bij te houden en medische technieken te trainen […]

Ruysdael Clinics krijgt ZKN-keurmerk

  De Ruysdael Clinics heeft het ZKN-keurmerk gekregen! Het ZKN-keurmerk staat voor Zelfstandige Klinieken Nederland. Klinieken met een ZKN keurmerk bieden gegarandeerd de beste medische zorg. Het ZKN-keurmerk krijgen klinieken niet zomaar. De onafhankelijke certificeringsinstanties Kiwa en LRQA (Lloyds) toetsen jaarlijks de klinieken. Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel, worden ook de […]

KLACHTEN

De medewerkers van de Ruysdael Clinics doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over de behandeling. Aan uw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht, enerzijds om de zorgverlening te verbeteren, anderzijds omdat de tevredenheid van patiënten hoog bij ons in het vaandel staat […]

VERGOEDING EN VERZEKERING

Uw behandeling bij de Ruysdael Clinics wordt door alle zorgverzekeraars vergoed, indien u verwezen bent door uw huisarts of medisch specialist. Uiteraard dient u wel met rekening te houden met het wettelijk eigen risico. Als u verzekeraar niet de volledige behandeling vergoedt wordt het gedeelte dat niet vergoed wordt door ons kwijtgescholden. Buiten uw eigen risico hoeft u dus nooit bij te betalen […]

TARIEVEN

Het tarief dat door de Ruysdael Clinics gehanteerd wordt voor een behandeling is het gemiddelde tarief dat in Nederland wordt gerekend door ziekenhuizen en klinieken voor de betreffende behandeling […]

EERSTE AFSPRAAK

Als u voor het eerst bij de Ruysdael Clinics komt, wordt u ontvangen door de medewerker aan de balie. Vaak heeft u per email een of meerdere formulieren ontvangen die u aan de baliemedewerker kan afgeven. U heeft vervolgens een gesprek over uw klachten met een van onze specialisten. De diagnose en het behandelplan worden tijdens dit gesprek door de specialist opgesteld en met u doorgesproken. Indien nodig kunt u ter plekke meteen behandeld worden aan uw klacht. U hebt dan van te voren al de benodigde informatie gekregen over de behandeling.
Als er een vervolgafspraak nodig is dan zal de specialist deze meteen met u maken […]

OVER DE KLINIEK

UNIEK IN NEDERLAND

De Ruysdael Clinics is in 2016 opgericht door een vijftal medisch specialisten die veel kennis hebben over aandoeningen van de stem en de keel, en daarnaast gespecialiseerd zijn in behandeling van slaapapneu en tinnitus. Zij zagen de behoefte aan een super-gespecialiseerde kliniek. Hun doel was en is de beste zorg te leveren. De behandelmethoden en de medische apparatuur waarmee gewerkt wordt zijn uniek in Nederland […]

LAST VAN OORSUIZEN?

Oorsuizen, ook vaak tinnitus genoemd, komt bij veel mensen voor. Geschat wordt dat in Nederland ongeveer twee miljoen mensen hier last van hebben. Tien procent daarvan, zo’n tweehonderdduizend mensen, heeft dusdanig veel last van tinnitus, dat het de dagelijkse bezigheden verstoort. Medische behandelingen om van tinnitus af te komen zijn beperkt. Maar er zijn wel […]

WAT IS TINNITUS?

Tinnitus is een verzamelnaam voor geluiden die iemand hoort, maar die een ander niet kan waarnemen. Veel mensen hebben die sensatie wel eens kortstondig na een concert of een feestje, maar we spreken van tinnitus als deze geluiden aanhouden. Er zijn allerlei soorten geluiden denkbaar, zoals suizen, ruisen, kraken, fluiten, piepen, brommen, rinkelen en nog […]

SNURKEN, NIET ALTIJD ONSCHULDIG…

Miljoenen mensen in Nederland snurken. Sommigen slechts af en toe, omdat ze bijvoorbeeld verkouden zijn. Maar anderen snurken altijd. Snurken lijkt een onschuldige kwaal, die vooral voor de partner hinderlijk kan zijn. Maar snurken kan een symptoom zijn van slaapapneu, een aandoening waarbij de ademhaling hapert of zelfs af en toe stopt […]