Behandeling van tinnitus

Als er geen medisch behandelbare oorzaak gevonden wordt voor de tinnitus, zijn er alleen therapieën en hulpmiddelen mogelijk die er op gericht zijn de tinnitus te verminderen of dragelijker te maken. Bij de Ruysdael Clinics kunnen we u helpen te bepalen of u in aanmerking komt voor een hulpmiddel of therapie en zo ja, welke vorm van behandeling het meest geschikt is voor uw specifieke tinnitus klachten.

 

VORMEN VAN THERAPIE EN BEHANDELING

In de Amerikaanse Medische Richtlijnen voor oorsuizen en tinnitus staat beschreven voor welke behandelingen tegen tinnitus er inmiddels wetenschappelijk bewijs is. Dit zijn geluidstherapie en cognitieve gedragstherapie.

  • PEP Psychologen in Amsterdam biedt cognitieve gedragstherapie aan tegen tinnitus. Indien blijkt dat cognitieve gedragstherapie voor u de beste behandeling is, dan kunt u via de Ruysdael Clinics verwezen worden. PEP Psychologen zit in hetzelfde pand als de Ruysdael Clinics.

Andere oplossingen:

  • Er bestaan steeds betere hoortoestellen met een speciale maskeerfuncties voor tinnituspatiënten. Een ruis van een dergelijk toestel kan de tinnitus dragelijker maken. Hiervoor wordt u door de Ruysdael Clinics verwezen naar een audicien.
  • Indien u baat heeft bij psychische hulp of antidepressiva, zullen we uw huisarts hierover adviseren. Ook wordt hiervoor samengewerkt met PEP Psychologen.


Stel hier uw vraag
Maak een afspraak