KLACHTEN

De medewerkers van de Ruysdael Clinics doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over de behandeling. Aan uw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht, enerzijds om de zorgverlening te verbeteren, anderzijds omdat de tevredenheid van  patiënten hoog in het vaandel staat.

Wat moet u doen als u een klacht heeft?

In eerste instantie kunt u contact opnemen met uw medisch specialist. Hij of zij stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. Dit is een zeer directe manier en gaat niet iedereen even gemakkelijk af. Maar als uw medisch specialist niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen uw klacht op te lossen. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden.

 

 


Onafhankelijke klachtencommissie

Indien u uw klacht niet met de betrokkene kunt of wilt bespreken, kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie.  De Ruysdael Clinics heeft voor het behandelen van klachten een overeenkomst gesloten met Klachtconsult.  Deze onafhankelijke klachtencommissie zal trachten de klacht op te lossen tussen u en de behandelend arts. Mocht u ondanks de tussenkomst van de onafhankelijke klachtencommissie niet tot een goede afhandeling komen van uw klacht dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie.
Meer informatie over de werkwijze van de de onafhankelijke klachten commissie Klachtconsult en de geschillencommissie EZa kunt u vinden op de website www.klachtconsult.nl  en www.geschillencommissie-EZa.nl.
Indien u exact wilt weten wat de reglementen  zijn verwijzen wij u door naar de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, Wkkgz. Via de volgende link kunt u meer informatie vinden: