LAST VAN UW STEM?

De stem is een van de belangrijkste instrumenten van het menselijk lichaam. Veel mensen gebruiken hun stem dan ook vaak en veel. En soms verkeerd. Bij verkeerd gebruik van de stem kunnen er op termijn stemproblemen ontstaan, zoals langdurige heesheid. Ook kan heesheid het gevolg zijn van een afwijking van de stemband. Deze en andere stemklachten, worden bij de Ruysdael Clinics met de modernste technieken op medisch en logopedisch gebied adequaat aangepakt. Ook begeleiden wij professionele zangers en sprekers bij (het voorkomen van) stemproblemen.

LOGOPEDIE

Logopedie is een belangrijk onderdeel van het analyseren, behandelen en herstellen van stemproblemen. Daarom zit in het behandelteam voor stemproblemen ook een logopediste. Indien nodig krijgt u bij de Ruysdael Clinics een consult waarbij zowel de KNO-arts als de logopediste aanwezig is. Daarnaast houdt de logopediste een eigen stemspreekuur.

 


Stel hier uw vraag
Maak een afspraak