MUZIEKTHERAPIE

Muziektherapie bij de Ruysdael Clinics is een vorm van geluidstherapie. Deze therapie is erop gericht de hersenen als het ware te ‘resetten’ en de tinnitus dragelijker te maken.
In Duitsland heeft men al ervaring met muziektherapie en behaalt men goede resultaten. Zo’n tachtig procent van de patiënten geeft aan baat te hebben bij muziektherapie. Bij vijftien procent van de behandelden verdwijnen de klachten zelfs volledig.

Het wetenschappelijk bewijs voor de werking van geluidstherapie, zoals muziektherapie, is nog niet heel uitgebreid. De resultaten van de muziektherapie in de Ruysdael Clinics zullen daarom worden gebruikt om meer onderzoek te doen naar de effecten ervan op tinnitus.

In onze kliniek werken we met een muziektherapie gebaseerd op het Heidelberg-model. Deze therapie bestaat uit een combinatie van technieken die zowel het psychologische deel van de tinnitus aanpakt als ook het onderliggende neurofysiologische deel. De therapie bestaat uit resonans-training, neuro-auditieve cortextraining en het opnieuw conditioneren van de tinnitus. Overactieve zenuwcellen wordt opnieuw geleerd om de geluiden van buiten bewust waar te nemen en minder aandacht te geven aan geluiden die veroorzaakt worden in de hersenen. Het is een individuele therapie omdat niet iedereen dezelfde soort tinnitus heeft.

 

KOM IK IN AANMERKING VOOR MUZIEKTHERAPIE?

Als u muziektherapie wil gebruiken om uw tinnitus probleem te verkleinen, kunt u bij de Ruysdael Clinics terecht voor het maken van een afspraak. Omdat niet ieder type tinnitus geschikt is voor de muziektherapie, moet eerst wordt vastgesteld of u in aanmerking komt voor deze behandeling. Voorafgaand aan de muziektherapie heeft u daarom eerst een afspraak voor een intake bij een KNO-arts van de Ruysdael Clinics. Meer hierover kunt u hier lezen.

Afhankelijk van de uitkomsten van de intake bij de KNO-arts wordt bepaald of u in aanmerking komt voor muziektherapie.

Indien u in aanmerking komt voor de muziektherapie bij de Ruysdael Clinics zal er een uitgebreide gehoortest afgenomen worden en zal uw tinnitus worden op gemeten. Ook zijn er een aantal vragenlijsten die door u ingevuld moeten worden. Dit deel van het onderzoek duurt ongeveer een uur. De kosten van dit onderzoek bedragen €150,-. Dit onderzoek wordt niet vergoed door de zorgverzekering omdat het hier om een nieuwe behandeling gaat

 

NEGEN THERAPIESESSIES IN VIJF DAGEN

De muziektherapie zelf bestaat uit negen individuele therapiesessies van 50 minuten verspreid over vijf dagen (liefst dicht op elkaar), gegeven door de muziektherapeute.
Voor het beste resultaat liggen deze vijf dagen dicht op elkaar.

Om resultaat te kunnen boeken met de therapie, is het een voorwaarde dat de tinnitus meetbaar is. De tinnitus wordt elke sessie opnieuw gemeten, omdat naar aanleiding van de gemeten frequentie wordt gewerkt. De frequentie kan gedurende de therapieperiode gaan variëren.
Daarnaast is een belangrijk onderdeel van de therapie het leren ontspannen en het bespreekbaar maken van de problemen die de tinnitus met zich meebrengt. Doel van de muziektherapie is om de tinnitus dragelijk te maken.

Muziektherapie is zeer intensief en kost veel tijd en energie van u. Bij het plannen van de therapie is dit iets om rekening mee te houden.

De negen muziektherapie-sessies kosten in totaal €750,-. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekering omdat het een nieuwe behandeling betreft.


Stel hier uw vraag
Maak een afspraak