LAST VAN OORSUIZEN?

Oorsuizen, ook vaak tinnitus genoemd, komt bij veel mensen voor. Geschat wordt dat in Nederland ongeveer twee miljoen mensen hier last van hebben. Tien procent daarvan, zo’n tweehonderdduizend mensen, heeft dusdanig veel last van tinnitus, dat het de dagelijkse bezigheden verstoort. Medische behandelingen om van tinnitus af te komen zijn beperkt. Maar er zijn wel […]

WAT IS TINNITUS?

Tinnitus is een verzamelnaam voor geluiden die iemand hoort, maar die een ander niet kan waarnemen. Veel mensen hebben die sensatie wel eens kortstondig na een concert of een feestje, maar we spreken van tinnitus als deze geluiden aanhouden. Er zijn allerlei soorten geluiden denkbaar, zoals suizen, ruisen, kraken, fluiten, piepen, brommen, rinkelen en nog […]

Behandeling van tinnitus

Als er geen medisch behandelbare oorzaak gevonden wordt voor de tinnitus, zijn er alleen therapieën en hulpmiddelen mogelijk die er op gericht zijn de tinnitus te verminderen of dragelijker te maken. Bij de Ruysdael Clinics kunnen we u helpen te bepalen of u in aanmerking komt voor een hulpmiddel of therapie en zo ja, welke vorm van behandeling het meest geschikt is voor uw specifieke tinnitus klachten […]

WAT KAN IK VERWACHTEN ALS IK EEN AFSPRAAK MAAK?

Als u een afspraak maakt bij de Ruysdael Clinics voor uw tinnitus klachten, ontvangt u van te voren een vragenlijst over uw klachten per email.  Deze kunt u ingevuld meenemen naar uw afspraak. Als u bij de Ruysdael Clinics bent, krijgt u allereerst een uitgebreide gehoortest. Vervolgens heeft u een afspraak bij een van onze […]