OVER DE KLINIEK

UNIEK IN NEDERLAND

De Ruysdael Clinics is in 2016 opgericht door een vijftal medisch specialisten die veel kennis hebben over aandoeningen van de stem en de keel, en daarnaast gespecialiseerd zijn in behandeling van slaapapneu en tinnitus. Zij zagen de behoefte aan een super-gespecialiseerde kliniek. Hun doel was en is de beste zorg te leveren. De behandelmethoden en de medische apparatuur waarmee gewerkt wordt zijn uniek in Nederland.

 

PERSOONLIJK

De Ruysdael Clinics is een organisatie met korte lijnen. Uw behandelteam bestaat uit medisch specialisten en logopedisten die onderling nauw samenwerken. De patientencontacten zijn persoonlijk en de communicatie is direct. De Ruysdael Clinics is een betrouwbaar adres waar huisartsen, KNO-artsen, andere medisch specialisten en paramedici graag naar verwijzen.

 

VEILIG EN DESKUNDIG

De Ruysdael Clinics voldoet aan de eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ook is de kliniek in het bezit van het ZKN keurmerk, een waarborg voor doelmatige zorg van hoge kwaliteit.

 

 

EERSTE AFSPRAAK

Als u voor het eerst bij de Ruysdael Clinics komt, wordt u ontvangen door de medewerker aan de balie. Vaak heeft u per email een of meerdere formulieren ontvangen die u aan de baliemedewerker kan afgeven. U heeft vervolgens een gesprek over uw klachten met een van onze specialisten. De diagnose en het behandelplan worden tijdens dit gesprek door de specialist opgesteld en met u doorgesproken. Indien nodig kunt u ter plekke meteen behandeld worden aan uw klacht. U hebt dan van te voren al de benodigde informatie gekregen over de behandeling.
Als er een vervolgafspraak nodig is dan zal de specialist deze meteen met u maken.

 

DOORVERWIJZEN

Indien een behandeling elders nodig is, verwijzen wij u door naar andere medisch specialisten waar wij nauw contact mee onderhouden. Zoals bij de behandeling van kanker met het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en voor het aanmeten van snurk/slaapapneu bitjes met een gespecialiseerde tandarts.

 

WAT NEEMT U MEE NAAR UW EERSTE AFSPRAAK?

 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Uw zorgverzekeringspas
 • De verwijsbrief, als deze niet al naar ons verzonden is door de verwijzende arts
 • Een recent overzicht van uw medicijngebruik
 • Eventueel de gegevens uit eerder onderzoek naar uw klacht, zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s of scans

Mocht u voorafgaand aan uw consult vragen hebben of na afloop nog een vraag hebben, dan kunt u ons altijd bellen op 020 737 2302. U kunt ook mailen naar info@ruysdaelclinics.nl of gebruik maken van het contactformulier.

Ons team

De medisch specialisten, logopedisten en overige medewerkers bij de Ruysdael Clinics zijn bij uitstek experts in hun vakgebied. Ze zorgen ervoor dat de kwaliteit van de behandelingen hoog is en dat u alle benodigde aandacht en zorg krijgt. Ze volgen regelmatig bijscholing en trainingen om de laatste kennis in hun vakgebied bij te houden en medische technieken te trainen. Op hun beurt geven de specialisten en logopedisten van de Ruysdael Clinics regelmatig cursussen, workshops en bijscholingen aan andere medisch specialisten, huisartsen en logopedisten om kennis over te dragen en te delen.

Alle onze specialisten zijn BIG geregistreerd en lid van hun vakvereniging.

 • Dr. Marcel Copper BIG-nummer 9020500601
 • Dr. Martijn Kos BIG-nummer 19058928801
 • Drs. David Kupperman BIG-nummer 69041359501
 • Prof. Dr. Hans Mahieu BIG-nummer 39022643001
 • Drs. Geert Rootmensen 69049403001
 • Drs. Jurjaan Snelleman BIG-nummer 29049908001
 • Dr. Raymond Vogels BIG-nummer 99051323901
 • Drs. Funda Yurd BIG-nummer 29059770501

TARIEVEN

Het tarief dat door de Ruysdael Clinics gehanteerd wordt voor een behandeling is het gemiddelde tarief dat in Nederland wordt gerekend door ziekenhuizen en klinieken voor de betreffende behandeling. Deze tarieven worden gepubliceerd op opendisdata.nl.

Mocht er een deel van de nota door uw zorgverzekering niet vergoed worden, dan wordt dit door de Ruysdael Clinics kwijtgescholden. Het deel van de nota dat onder het eigen risico valt dient u natuurlijk wel zelf te betalen.

De passantentarieven kunt u downloaden.

 

VERGOEDING EN VERZEKERING

Uw behandeling bij de Ruysdael Clinics wordt door alle zorgverzekeraars vergoed, indien u verwezen bent door uw huisarts of medisch specialist. Uiteraard dient u wel met rekening te houden met het eigen risico. Als u verzekeraar niet de volledige behandeling vergoedt, wordt het gedeelte dat niet vergoed wordt door ons kwijtgescholden. Buiten uw eigen risico hoeft u dus nooit bij te betalen.

Bij de Ruysdael Clinics kunnen kinderen ouder dan 3 jaar terecht voor onderzoek, maar worden vanwege regelgeving geen kinderen jonger dan 18 jaar behandeld/geopereerd.

Lees hier het bericht over de patiëntenstop voor verzekerden bij Achmea per 11 juli 2022

VERWIJZING

Een verwijsbrief voor de Ruysdael Clinics krijgt u indien uw huisarts van mening is dat er een specialist nodig voor de behandeling van uw klacht. Ook een medisch specialist van een andere zorginstelling kan verwijzen naar de Ruysdael Clinics. De verwijsbrief wordt digitaal verstuurd naar de Ruysdael Clinics of u krijgt de brief zelf mee. U kunt ons dan bellen voor een afspraak. Vaak zal de assistente van de Ruysdael Clinics digitaal verwezen patienten bellen om een afspraak in te plannen.

WACHTTIJDEN

De actuele wachttijden voor een eerste afspraak bij de Ruysdael Clinics staan hieronder weergegeven. Het gaat om het gemiddelde aantal dagen vanaf het moment dat u een afspraak maakt tot het moment dat u terecht kunt op het spreekuur bij de Ruysdael Clinics. Wij streven er altijd naar de wachttijden zo kort mogelijk te houden door efficiënt te plannen en eventueel extra (avond)spreekuren te houden.

Voor hele specifieke klachten waarbij u voorkeur heeft voor een bepaalde arts of wanneer u zelf voorkeur heeft voor een bepaalde dag of tijdstip, kan het zijn dat de wachttijd langer is dan hieronder staat aangegeven.

Stem en stembanden (spreekuur op maandag, dinsdag en woensdag) – binnen 1 week

Snurken en slaapapneu (spreekuur op dinsdag, donderdag en vrijdag) – binnen 1 week

Oorsuizen (spreekuur op woensdag) – binnen 2 maanden

Slikken en slokdarm (spreekuur op maandag en woensdag) – binnen 1 week

 

(Datum laatste update: juli 2022)

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

KLACHTEN

De medewerkers van de Ruysdael Clinics doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over de behandeling. Aan uw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht, enerzijds om de zorgverlening te verbeteren, anderzijds omdat de tevredenheid van patiënten hoog bij ons in het vaandel staat.

WAT MOET U DOEN ALS U EEN KLACHT HEEFT?

In eerste instantie kunt u contact opnemen met uw specialist. De specialist stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. Dit is een zeer directe manier en gaat niet iedereen even gemakkelijk af. Maar als uw medisch specialist niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen uw klacht op te lossen. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden.

ONAFHANKELIJKE KLACHTENCOMMISSIE

Indien u uw klacht niet met de betrokkene kunt of wilt bespreken, kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie. De Ruysdael Clinics heeft voor het behandelen van klachten een overeenkomst gesloten met Klachtconsult. Deze onafhankelijke klachtencommissie zal trachten de klacht op te lossen tussen u en de behandelend arts. Mocht u ondanks de tussenkomst van de onafhankelijke klachtencommissie niet tot een goede afhandeling komen van uw klacht dan kunt u zich wenden tot De Geschillencommissie Zorg.

Meer informatie over de werkwijze van de de onafhankelijke klachten commissie Klachtconsult en De Geschillencommissie Zorg kunt u vinden op de desbetreffende websites.

Indien u exact wilt weten wat de reglementen zijn, verwijzen wij u naar de WKKGz