WAT IS TINNITUS?

Tinnitus is een verzamelnaam voor geluiden die iemand hoort, maar die een ander niet kan waarnemen. Veel mensen hebben die sensatie wel eens kortstondig na een concert of een feestje, maar we spreken van tinnitus als deze geluiden aanhouden. Er zijn allerlei soorten geluiden denkbaar, zoals suizen, ruisen, kraken, fluiten, piepen, brommen, rinkelen en nog veel meer. Deze geluiden kunnen hoog of laag zijn en hard of zacht. De geluiden komen niet van buitenaf en zijn voor anderen dus niet hoorbaar. Tinnitus kan zo ernstig aanwezig zijn dat het dagelijkse leven word verstoord. Men komt niet meer toe aan werken, slapen of een normaal sociaal leven of gezinsleven.

 

WAT IS DE OORZAAK VAN TINNITUS?

De oorzaak is niet altijd precies te achterhalen. Meestal hangt het samen met gehoorverlies. Mogelijke oorzaken zijn: ouderdomsslechthorendheid, blootstelling aan te harde geluiden, oorontsteking, bijwerking van bepaalde medicijnen, stress of verwondingen aan oor of hoofd. In uitzonderlijke gevallen wordt tinnitus veroorzaakt door een tumor aan de gehoor- of evenwichtszenuw. Ook afwijkingen van het gehoororgaan, het kaakgewricht of de hersenen kunnen tinnitus veroorzaken.
Er zijn sterke aanwijzingen dat het probleem van de tinnitus vaak niet in de oren zit, maar in de hersenen, in de zogenaamde auditieve cortex. Dit is het gebied in de hersenen dat verantwoordelijk is voor het horen van geluiden. Als dit gebied verkeerd wordt aangestuurd, ontstaat er tinnitus.

Als de KNO-arts een medisch behandelbare oorzaak van tinnitus constateert, dan kan er vaak een behandeling plaatsvinden. Als er geen medisch behandelbare oorzaak is, dan kan de tinnitus blijvend zijn.

Leren leven met blijvende tinnitus is niet makkelijk. Tinnitus kan het hele leven gaan beheersen. Maar met de juiste begeleiding is het mogelijk de tinnitus te accepteren en ervoor te zorgen dat de tinnitus meer op de achtergrond raakt. Het geluid verandert niet, maar wel de last die u ervaart. Een voor u geschikt hulpmiddel of een therapie kan hierbij helpen.


Stel hier uw vraag
Maak een afspraak