Logopedist

Ilse Heus

100% vergoeding na verwijzijng
Korte wachttijden
Kleinschalige kliniek
Geavanceerde apparatuur

Ilse Heus werkt als logopedist bij Ruysdael Clinics. Daar ziet zij samen met een KNO-arts patiënten tijdens het stemspreekuur. Tijdens het stemspreekuur wordt het medisch en het logopedisch onderzoek in één consult gedaan. KNO-arts en logopedist bepalen samen wat de beste aanpak is om de patiënt behandelen.

Ilse’s roots liggen in het theater. Al op de acteursopleiding van de HKU ontwikkelde zij een grote liefde voor de stem en voor taal. Na haar afstuderen heeft zij gewerkt als actrice en zangeres in theatervoorstellingen en film- en televisieproducties. Haar grote nieuwsgierigheid naar de stem heeft Ilse er een aantal jaar geleden toe gebracht te starten met de opleiding logopedie. Aan het einde van de zomer van 2019 Is zij afgestudeerd als logopedist aan Hogeschool Windesheim Almere.

Ilse is afgestudeerd met een onderzoek naar buddy’s voor stemcliënten. Als innovatie bij haar afstudeeronderzoek heeft zij VOICE BUDDY ontwikkeld. Een app die stemcliënten helpt bij het regelmatig doen van hun oefeningen.

Ilse werkt als stemlogopedist bij Bestemming Bereikt, een stemgespecialiseerde logopediepraktijk in Utrecht. Daarnaast werkt zij om de week bij Ruysdael Clinics.

Ilse werkt ook al stemdocent aan de HKU.  En zij coacht en behandelt docenten, zangers, acteurs en mensen uit het bedrijfsleven op gezond stemgebruik, presentaties en dialect/articulatie.

Foto door Ruud Pos