LAST VAN UW STEM?

De stem is een van de belangrijkste instrumenten van het menselijk lichaam. Veel mensen gebruiken hun stem dan ook vaak en veel. En soms verkeerd. Bij verkeerd gebruik van de stem kunnen er op termijn stemproblemen ontstaan, zoals langdurige heesheid. Ook kan heesheid het gevolg zijn van een afwijking van de stemband. Deze en andere […]

BEHANDELING VAN STEMPROBLEMEN BIJ DE RUYSDAEL CLINICS

FUNCTIONELE STEMSTOORNIS

Wanneer iemand last van z’n stem heeft maar er bij onderzoek geen afwijkingen te zien zijn, is er meestal sprake van een functionele stemstoornis. Dit betekent dat iemand z’n stem verkeerd gebruikt, door bijvoorbeeld te hard en te lang te praten, inefficiënt adem te halen, op een verkeerde toonhoogte te spreken of een verkeerde zangtechniek te gebruiken. Bij de Ruysdael Clinics zal eerst een onderzoek door de KNO-arts en ook de logopedist plaatsvinden. Als er geen afwijkingen geconstateerd zijn en de functionele stemstoornis is vastgesteld, zal onder begeleiding van een logopediste intensief worden gewerkt aan het beter leren gebruiken van de stem.

GEAVANCEERDE APPARATUUR, UNIEK IN NEDERLAND

Bij de Ruysdael Clinics wordt voor het onderzoeken van stemproblemen gebruik gemaakt van zeer geavanceerde apparatuur van Olympus. Omdat wij een van de weinigen zijn die deze apparatuur gebruiken, zijn onze onderzoeksmogelijkheden van uw stemproblemen uniek in Nederland.