Onderzoek met een endoscoop

Wat is een endoscoop?

De Ruysdael Clinics is een van de weinige klinieken in Nederland waar een endoscopie van de keel, slokdarm en maag via de neus wordt uitgevoerd. Deze Trans Nasale Oesofagoscopie (TNE of TNO) wordt gedaan met een heel dun slangetje met een hele kleine camera aan het uiteinde. Dit slangetje heet een endoscoop. De endoscoop wordt via de neus ingebracht en is veel minder belastend dan een scopie via de mond.

Het onderzoek wordt door een KNO-arts uitgevoerd omdat die vertrouwd is met de anatomie van de neus, de keel en de slokdarm. De endoscoop kan alle kanten op draaien zodat naast de keel en de slokdarm eventueel ook de maag bekeken kan worden. Indien nodig wordt via de endoscoop een klein biopsietangetje ingebracht om een stukje afwijkend weefsel te verwijderen voor onderzoek door de patholoog.

Meekijken op beeldscherm

De ingreep wordt bekeken op een groot beeldscherm. Als u dat wil kunt u meekijken. U krijgt direct de uitslag. Indien er weefsel is afgenomen voor pathologisch onderzoek zal er een afspraak voor de uitslag gemaakt worden. Zo nodig wordt u direct doorverwezen naar een maag-, darm- en leverarts. In geval van een kwaadaardigheid wordt u verwezen naar het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.

Weinig belastend onderzoek

In Amerika heeft deze nieuwe vorm van onderzoek grotendeels de plaats van de traditionele endoscopie door de maag-darm-lever arts ingenomen. Bij de traditionele endoscopie wordt een ruim tweemaal zo dikke endoscoop gebruikt, die via de mond naar binnen wordt gebracht. Vaak is er dan een roesje nodig omdat de klachten van met name kokhalzen te groot zijn. Patiëntenonderzoek bevestigt dat het onderzoek via de neus met de veel dunnere endoscoop door patiënten als weinig belastend ervaren wordt.

Apparatuur van Olympus

De Ruysdael Clinics werkt bij het onderzoeken en behandelen van slikproblemen nauw samen met Olympus. Olympus  is wereldwijd toonaangevend op het gebied van geavanceerde KNO-apparatuur.