Tinnitus (oorsuizen)

Last van oorsuizen?

Oorsuizen, ook vaak tinnitus genoemd, komt bij veel mensen voor. Geschat wordt dat in Nederland ongeveer twee miljoen mensen hier last van hebben. Tien procent daarvan, zo’n tweehonderdduizend mensen, heeft dusdanig veel last van tinnitus, dat het de dagelijkse bezigheden verstoort. Medische behandelingen van tinnitus zijn helaas beperkt.

Wat is tinnitus?

Tinnitus is een verzamelnaam voor geluiden die iemand hoort, maar die een ander niet kan waarnemen. Veel mensen hebben die sensatie wel eens kortstondig na een concert of een feestje, maar we spreken van tinnitus als deze geluiden aanhouden. Er zijn allerlei soorten geluiden denkbaar, zoals suizen, ruisen, fluiten, piepen, brommen, rinkelen en nog veel meer. Deze geluiden kunnen hoog of laag zijn en hard of zacht. Tinnitus kan zo ernstig aanwezig zijn dat het dagelijkse leven word verstoord. Men komt niet meer toe aan werken, slapen of een normaal sociaal of gezinsleven.

Wat is de oorzaak van tinnitus?

De oorzaak is niet altijd precies te achterhalen. Meestal hangt het samen met gehoorverlies. Mogelijke oorzaken zijn: blootstelling aan te harde geluiden, afwijking van het gehoororgaan, oorontsteking, bijwerking van bepaalde medicijnen, verwonding aan oor of hoofd (trauma) of stress.

Er zijn sterke aanwijzingen dat het probleem van de tinnitus niet in de oren zit, maar in de hersenen, de zogenaamde auditieve cortex. Dit is het gebied in de hersenen dat verantwoordelijk is voor het horen van geluiden. Als dit gebied verkeerd wordt aangestuurd, ontstaat er tinnitus.

Behandeling van tinnitus

De medische behandelingen van tinnitus zijn nog heel erg beperkt, helaas. Er bestaat geen wondermiddel dat u er zó van af kan helpen. In Nederland is er tot op heden weinig behandeling voor mensen met tinnitus beschikbaar.

Wat doet Ruysdael Clinics?

Bij de Ruysdael Clinics proberen we de oorzaak van uw tinnitus vast te stellen. Dit gebeurt door middel van een gehoortest en een consult bij een van onze KNO-artsen.

De Ruysdael Clinics biedt geen cognitivieve gedragstherapie aan tegen tinnitus. Deze therapie wordt vaak aangeboden door audiologische centra, die meestal verbonden zijn aan universitaire ziekenhuizen. Indien blijkt dat cognitieve gedragstherapie voor u de beste behandeling is dan kunt u via de Ruysdael Clinics verwezen worden. Wij kunnen echter niet zorgen voor een spoedintake bij een audiologisch centrum.

Afspraak maken?

Met een verwijzing door uw huisarts kunt u een afspraak maken voor een tinnitus consult. Deze afspraak bestaat uit een gehoortest en een consult bij de KNO-arts. De afspraak duurt in totaal een uur. Dit wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, u betaalt alleen het eigen risico.