Vergoeding en verzekering

Uw consult bij Ruysdael Clinics wordt vergoed door alle zorgverzekeraars als u verwezen bent door uw huisarts of een medisch specialist. U betaalt alleen uw eigen risico.

Uw behandeling bij de Ruysdael Clinics wordt door alle zorgverzekeraars vergoed, indien u verwezen bent door uw huisarts of medisch specialist en er sprake is van medische indicatie. Uiteraard dient u wel rekening te houden met uw eigen risico.

Als uw verzekeraar niet de volledige behandeling vergoedt, wordt het gedeelte dat niet vergoed wordt door ons kwijtgescholden. Buiten uw eigen risico hoeft u dus nooit bij te betalen.

Indien u na diagnose door een van onze artsen wordt doorverwezen naar een andere zorgverlener voor behandeling of therapie, dan kan het zijn dat de behandeling daar niet wordt vergoed. Laat u goed informeren door uw zorgverzekeraar.

Verwijzing en afspraak

Een verwijsbrief voor de Ruysdael Clinics krijgt u indien uw huisarts van mening is dat er een specialist nodig is voor de behandeling van uw klacht. Ook een medisch specialist van een andere zorginstelling kan verwijzen naar de Ruysdael Clinics. De verwijsbrief wordt digitaal naar ons verstuurd  of u krijgt de brief zelf mee. U kunt ons dan bellen voor een afspraak. Vaak zal de assistente van de Ruysdael Clinics digitaal verwezen patiënten bellen om een afspraak in te plannen.

De passantentarieven vindt u hier.