Complimenten, tips en klachten

Wij helpen u graag bij Ruysdael Clinics. Dagelijks doen wij ons uiterste best om u goede zorg te geven en u van dienst te zijn. Wij horen graag wat er goed ging en waar wij nog kunnen verbeteren.

Complimenten en tips

We hopen uiteraard dat uw contact met ons naar tevredenheid is verlopen. Wellicht zijn uw verwachtingen zelfs overtroffen. Complimenten vinden we fijn om te vernemen. Misschien heeft u juist een tip of suggestie hoe we onze zorg en dienstverlening nog beter kunnen maken. Laat het ons gerust weten, bijvoorbeeld via e-mail.

Klachten

Het kan gebeuren dat u achteraf niet volledig tevreden bent over de behandeling. Aan uw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht, enerzijds om de zorgverlening te verbeteren, anderzijds omdat de tevredenheid van patiënten hoog bij ons in het vaandel staat.

Wat moet u doen als u een klacht heeft?

In eerste instantie kunt u het beste contact opnemen met uw behandelend arts, en uw klacht met hem of haar bespreken. De arts krijgt graag de gelegenheid om de aard van uw klacht met u door te spreken en zo kunt u gezamenlijk tot een oplossing komen. De ervaring leert dat een groot deel van de klachten op deze manier goed en snel opgelost wordt.

Onafhankelijke klachtencommissie

Indien u uw klacht niet met de betrokkene kunt of wilt bespreken, kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie. Ruysdael Clinics heeft voor het behandelen van klachten een overeenkomst gesloten met Klachtconsult. Deze onafhankelijke klachtencommissie zal trachten de klacht op te lossen tussen u en de behandelend arts. Mocht u ondanks de tussenkomst van de onafhankelijke klachtencommissie niet tot een goede afhandeling komen van uw klacht dan kunt u zich wenden tot De Geschillencommissie Zorg.

Meer informatie over de werkwijze van de de onafhankelijke klachten commissie Klachtconsult en De Geschillencommissie Zorg kunt u vinden op de desbetreffende websites.

Voor de uitgebreide reglementen, verwijzen wij u naar de WKKGz.