Verschillende stemproblemen

Er zijn diverse stemproblemen. Wij geven u een uitleg van de veel voorkomende stemproblemen en hoe de artsen bij Ruysdael Clinics deze behandelen.

Functionele stemstoornis

Wanneer iemand last van z’n stem heeft maar er bij onderzoek geen afwijkingen te zien zijn, is er meestal sprake van een functionele stemstoornis. Dit betekent dat iemand z’n stem verkeerd gebruikt, door bijvoorbeeld te hard en te lang te praten, inefficiënt adem te halen, op een verkeerde toonhoogte te spreken of een verkeerde zangtechniek te gebruiken. Bij de Ruysdael Clinics zal eerst een onderzoek door de KNO-arts en de logopedist plaatsvinden. Als er geen afwijkingen geconstateerd zijn en de functionele stemstoornis is vastgesteld, zal onder begeleiding van een logopedist intensief worden gewerkt aan het beter leren gebruiken van de stem.

Organische heesheid

Heesheid ontstaat door een onregelmatigheid op de stembanden. De stembanden sluiten dan niet mooi meer en daardoor treedt heesheid op. Heesheid door zwelling bij een keelontsteking gaat snel vanzelf over. Bij een chronische ontsteking of afwijkingen zoals een poliep, cyste, papilloom of tumor zal er echter meestal geen verbetering zijn. Daarom moet heesheid die langer dan drie weken aanhoudt onderzocht worden door een KNO-arts. Bij de Ruysdael Clinics kan worden vastgesteld wat de aandoening is en hoe deze behandeld moet worden.

Voor de behandeling van afwijkingen aan de stembanden hebben wij de beschikking over een geavanceerde Blu laser. Deze wordt gebruikt om patiënten onder plaatselijke verdoving te kunnen opereren. In veel gevallen kunnen poliepen en rokersoedeem met deze laser ook zeer goed behandeld worden. De meeste afwijkingen van de stembanden zijn goedaardig en kunnen bij de Ruysdael Clinics onder lokale verdoving verwijderd worden.

Soms is heesheid het eerste teken van een kwaadaardigheid. Als dit eenmaal is vastgesteld, door middel van onderzoek van een stukje weefsel, wordt u voor verdere behandeling doorverwezen naar het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.

Stembandverlamming

Als de stembanden niet goed sluiten tijdens het spreken of zingen ontstaat er ook heesheid en kortademigheid bij spreken. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er sprake is van stembandverlamming of door zwakte van de stembandspier bij ouder worden. Stembandverlamming komt meestal door uitval van een zenuw en wordt ook vaak bij longkanker gezien.

Bij stembandverlammingen of andere sluitingsproblemen van de stembanden maakt de Ruysdael Clinics gebruik van het superieure Renu Voice om de stem te verbeteren. De sluiting kan weer verbeterd worden door een biologisch afbreekbaar vulmiddel naast de stemband in te spuiten. De stemband wordt zo als het ware naar het midden gedrukt en sluit dan weer beter zodat de heesheid verholpen wordt. Dit inspuiten van de stemband gebeurt onder plaatselijke verdoving via een endoscoop en injectiespuit via de mond. Het resultaat kan geoptimaliseerd worden door u direct te laten spreken en naar de sluiting te kijken. Bij de Ruysdael Clinics werken artsen met verreweg de meeste ervaring in Nederland met het inspuiten van stembanden.

Stemproblemen professionele sprekers en zangers

Bij veel beroepen zijn mensen afhankelijk van hun stem. Dit geldt bijvoorbeeld voor professionele sprekers en zangers. Om op termijn problemen te voorkomen kan een stem- en spraaktraining gevolgd worden. Ook het leren vermijden of verminderen van overmatige stembelasting, verkeerd gebruik van de stem en goede leefgewoonten zijn belangrijk. Bij de Ruysdael Clinics werken KNO-artsen en logopedisten samen om professionele sprekers en zangers te begeleiden.